Để mở rộng thị trường nhằm đưa những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng, Đá Sọc Dưa phát triển hệ thống đại lý và đưa ra các chính sách nhằm tỏ rõ sự minh bạch trong kinh doanh và để hỗ trợ cho các đại lý.

Bên cạnh các chính sách về giá, dịch vụ cung cấp cho hệ thống đại lý, Đá Sọc Dưa còn áp dụng các chính sách hỗ trợ cho Đại lý như sau:

  • Quý đại lý sẽ được hỗ trợ về catalogue theo các chương trình của Đá Sọc Dưa. 
  • Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các website của Đá Sọc Dưa (Đá Sọc Dưa sẽ công bố khi đã được Quý đại lý đồng ý). 
  • Quý đại lý được cung cấp thông tin về giá cả, hàng hóa, sản phẩm và các chính sách của Đá Sọc Dưa, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ sản xuất, sản phẩm, công nghệ thi công lắp đặt cũng như các thông tin mới nhất về ngành đá trên thế giới.